Referencer

Hovedleverandør af kunsttarme til Tulip Food Company. (Nu Danish Crown Foods)

Vi sammen med Kalle GmbH har nu igennem mange år været "Kunsttarm" hoved Leverandør & Partner til Tulip Food Company. (Nu Danish Crown Foods) I mere end 20 år har dette samarbejde udviklet flere udviklings skridt og betydet mange positive værdier for bådeDanish Crown Foods og os. Et så tæt samarbejde i alle disse år, betyder også stor fælles tillid, som er et væsentligt grundlag for fremtidig teknologi deling og udvikling. Pro-ex er rigtig glad og stolt over dette samarbejde.

Main Supplier of artificial casings to Tulip Food Company. (Now Danish Crown Foods)

We have in corporation with Kalle GmbH, through many years been main Supplier & Partner to Tulip Food Company. (Now Danish Crown Foods) In more than 20 years this corporation has accomplished many developments. Resulting in many positive values for both Danish Crown Foods and us. Such a close corporation in all these years also means great trust, as basis for future technology sharing and further developments. Pro-ex are very happy and proud of this corporation